ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2023/2024. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
9327ba19-Dgm119. Dogmatika 1.Istentan, trinitástan, teremtéstan, antropológia, hamartiológia (Istentan, trinitástan, teremtéstan, antropológia, hamartiológia)4Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév őszi félév
9474ba19-Dgm219. Dogmatika 2.Krisztológia, szótériológia, ekkléziológia (Krisztológia, szótériológia, ekkléziológia)4Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév tavaszi félév
9328ba19-Dgm319. Dogmatika 3.Pneumatológia, eszkatológia (Pneumatológia, eszkatológia)4Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
9329ba-a-10Hitvalló keresztény identitásA Biblia története (A Biblia története)3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9330ba-a-1-aKutatásmódszertan3Ungvári Brigitta [1201900182]
minden tanév őszi félév
9331ba-a-3-aBevezetés a kommunikációba3Dr. Seidel Alex [1202000376]
minden tanév őszi félév
9469ba-a-41Testnevelés 10Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév minden félév
9470ba-a-43Testnevelés 30Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév minden félév
9332ba-a-7Bevezetés a pszichológiábaAlapozó tárgy (Alapozó tárgy)4Ungvári Brigitta [1201900182]
minden tanév őszi félév
9333ba-ahitat-01Áhítat 10Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9334ba-ahitat-03Áhítat 30Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9335ba-ahitat-05Áhítat 50Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9336ba-L-11Csoportdinamika, stratégia alkotás, cselekvési terv2Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9337ba-L-13Kreatív gyülekezetvezetés2Lettner Gábor [1201700052]
minden tanév őszi félév
9338ba-L-14Tanítványképzés3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
9339ba-L-2Lelkész szakmai gyakorlat 2.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
9340ba-L-4Lelkész szakmai gyakorlat 4.3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9341ba-L-6Napjaink pünkösdi és karizmatikus tendenciái2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9342ba-L-7Lelkész írásmagyarázat1Kor 12-14, (1Kor 12-14,)2Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
9343ba-L-9A lelkipásztor munkája3Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
9344ba-p-k-10Közösségpszichológia 1.tudományos alapozó tárgy (tudományos alapozó tárgy)4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9345ba-p-k-5Szakmai gyakorlat 5. pasztorálpszichológia3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9346ba-p-k-6A pasztorálpszichológia története 1.2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9347ba-p-k-8Közösségteremtő kommunikációs rendszerek3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9348ba-szem-1Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 1.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9349ba-szem-2Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 2.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9350ba-szem-3Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 3.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9351ba-t-1-aEtika3Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév őszi félév
9352bb-t-10Ószövetségi bevezetés és bibliaismeret 3.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9353bb-t-12Ószövetségi írásmagyarázat 2.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9354bb-t-1-aÓszövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9477bb-t-2-aÓszövetségi bevezetés és bibliaismeret 2.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
9355bb-t-3-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév őszi félév
9478bb-t-4-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 24Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév tavaszi félév
9475bb-t-5-aÓszövetségi írásmagyarázat 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
9462bb-t-7Szentírástudomány szigorlat0Ungvári Csaba [1200700026]
Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév minden félév
9356bb-t-8-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 34Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév őszi félév
9476bb-t-9Az evangéliumok írásmagyarázataJézus példázatainak írásmagyarázata. A példázatok műfajai. (Jézus példázatainak írásmagyarázata. A példázatok műfajai.)3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév tavaszi félév
9357bd-a-1Teológiai bevezetésA teológiai gondolkodás kereszt- és hosszmetszete (A teológiai gondolkodás kereszt- és hosszmetszete)4Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév őszi félév
9480bd-t-4-aApologetikaHitvédelem (Hitvédelem)4Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév tavaszi félév
9463bd-t-5Rendszeres teológiai szigorlat0Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév minden félév
9358be-t-1-aEgyetemes egyháztörténet 14Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév őszi félév
9479be-t-2-aEgyetemes egyháztörténet 24Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév tavaszi félév
9359be-t-3-aMagyar egyháztörténet4Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév őszi félév
9464be-t-5Egyháztörténelem szigorlat0Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév minden félév
9360bg-gorog-1Bibliai görög nyelv 14Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9465bgtf-spec-szigorlatGolgota specializációs szigorlat0Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév minden félév
9466bgyv-spec-szigorlatGyermekvédelmi szigorlat0Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
Lajos Krisztina [1202100413]
Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév minden félév
9361bh-heber-1Bibliai héber nyelv 14Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9362bk-2-2Bibliai pneumatológia 2.A Szentlélek személye és üdvtörténeti munkája Genezistől - Eschatonig (A Szentlélek személye és üdvtörténeti munkája Genezistől - Eschatonig)2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9467bl-spec-szigorlatLelkész szigorlat0Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév minden félév
9468bp-spec-szigorlatPasztorálpszichológia szigorlat0Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév minden félév
9363bp-t-3-aHomiletika 1.Praktikus homiletika (Praktikus homiletika)4Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
9364bp-t-5Lelkészi gyakorlat 1Gyülekezeti vagy intézményi terepgyakorlat (Gyülekezeti vagy intézményi terepgyakorlat)30Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév őszi félév
9365COACH-SZAKI-001Coaching alapismeretek3Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9366COACH-SZAKI-002Spirituális coaching2Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9367COACH-SZAKI-003Önismeret és emberismeretKészségfejlesztő tárgy (Készségfejlesztő tárgy)2Bokros Balázs Márk [1202000464]
minden tanév őszi félév
9368COACH-SZAKI-004A coaching módszertana, eszköztáraA brief coaching módszertana, eszköztára (A brief coaching módszertana, eszköztára)3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9369COACH-SZAKI-005A coachingfolyamat4Schauermann Tamás [1202000246]
Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9370COACH-SZAKI-006Empátia, kérdezéstechnika, értelmezés2Bánki Lajos [1201700034]
minden tanév őszi félév
9371COACH-SZAKI-007Játszmák és ellenálláskezelés3Víziné Kubicsek Beáta [1202000136]
minden tanév őszi félév
9372COACH-SZAKI-008Coaching szemléletű vezetés 1.3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9373COACH-SZAKI-009Stresszkezelés, konfliktuskezelésKészségfejlesztő tárgy (Készségfejlesztő tárgy)2Váradi-Szitha Ábel [1202300245]
minden tanév őszi félév
9374COACH-SZAKI-010A coaching etikája, ICF- és EMCC-kompetenciák2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9375COACH-SZAKI-027Coaching szeminárium és konferencia0Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9376GKS-04Egyéni bibliatanulmányozási módszerek 1.3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9377GKS-05Egyéni bibliatanulmányozási módszerek 2.3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9378GKS-07Keresztény közösségépítés teológiája (teológiai gyakorlata) 2..3Dr. Baji Péter [1201900276]
minden tanév őszi félév
9379GKS-08Keresztény közösségépítés teológiája (teológiai gyakorlata) 3.3Dr. Baji Péter [1201900276]
minden tanév őszi félév
9380GKS-10A Golgota-mozgalom története és jellegzetességeiA Golgota Keresztény Gyülekezet mozgalmának korai fejlődése (A Golgota Keresztény Gyülekezet mozgalmának korai fejlődése)3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9381GYVT-SZAKI-01A gyermekvédelem jogi alapjai I.4Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
9382GYVT-SZAKI-02Bevezetés a gyermekvédelembe4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
9383GYVT-SZAKI-03Gyermekvédelem szociológiája4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
9384GYVT-SZAKI-04Deviancia és szenvedélybetegségek2Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
9385GYVT-SZAKI-05Esetelemző szeminárium I.2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9386GYVT-SZAKI-06Pszichopatológia I.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9387GYVT-SZAKI-08Segítő kapcsolatok pszichológiája és gyakorlata2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9388GYVT-SZAKI-09Sajátos élethelyzetű családok4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9389GYVT-SZAKI-10Személyiség és családpszichológiaSzemélyiségfejlődés a család és a kultúra rendszerében (Személyiségfejlődés a család és a kultúra rendszerében)4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9390GYVT-SZAKI-11Személyiségfejlesztő tréning I.2Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9391GYVT-SZAKI-23Esetelemző szeminárium III.3Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
9392GYVT-SZAKI-24Intézménylátogatási gyakorlat II.3Szabó Gabriella [1201900037]
minden tanév őszi félév
9393GYVT-SZAKI-25Intézménylátogatási gyakorlat III. (Nevelőszülői ellátás)3Szabó Gabriella [1201900037]
minden tanév őszi félév
9394GYVT-SZAKI-26A tanácsadás gyakorlata4Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9395GYVT-SZAKI-27Nevelőszülői ellátás4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
9396GYVT-SZAKI-28Gyermekotthoni ellátás4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
9397GYVT-SZAKI-29Mediáció 2.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9398GYVT-SZAKI-42Személyiség és családpszichológia II.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9400MA-A-01Bevezetés az apologetikába3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9401MA-A-02Bibliai apologetika3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9402MA-A-03Teológiai apologetika3Ármay-Szabó Ádám [1202200184]
Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9403MA-A-04Istenérvek3Nagy Gergely [1202200251]
minden tanév őszi félév
9404MA-A-05Keresztény hátterű szekták3Ármay-Szabó Ádám [1202200184]
Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9405MA-A-06Posztbiblikus judaizmus3Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9406MA-A-07Iszlám3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9407MA-SZAKDOLG-01Szakdolgozati szeminárium I.5Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9481MA-T-04Posztmodern Apologetika2Dr. Sitku Tibor István [1201500064]
minden tanév őszi félév
9408MA-T-06Lelki vezetés2Dr. Seidel Alex [1202000376]
minden tanév őszi félév
9483MA-T-09Missziós paradigmák2Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév tavaszi félév
9484MA-T-B-Ó-03Ószövetségi exegézis 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9485MA-T-B-Ó-04Ószövetségi exegézis 2.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
9482MA-T-B-Ú-02Újszövetségi bibliai teológia 2.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév tavaszi félév
9409MCCS-01A mentoring alapjai3Schauermann Tamás [1202000246]
minden tanév őszi félév
9410MCCS-02Nemzetközi szervezetek kompetenciamodelljei4Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9411MCCS-03PCC markerek4Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9412MCCS-04Mikroanalízis4Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9413MCCS-05Felkészítés nemzetközi minősítésre4Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9414MCCS-06Csoportos szupervízió4Dr. Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9415MCCS-07Projektmunka I.6Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9416MCCS-08Részvétel egyéni mentorcoachingban0Dr. Izsák Norbert [1200700023]
Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
9417SZABADON-01Kapcsolatra teremtve 1.Házassággondozás- Kapcsolatra teremtve (Házassággondozás- Kapcsolatra teremtve)3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9418SZABADON-07Romológia és keresztény misszió3Szentesi Zoltán János [1201800041]
minden tanév őszi félév
9419SZTK-CS-01A család kultúrtörténeti funkciója és szociális pozíciója2Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9420SZTK-CS-02Családkonzulensi alapismeretek és módszerek I.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9421SZTK-CS-03A család életciklusai I.Az egyén, a család és a párkapcsolat fejlődésének jellemzői a párválasztástól a gyermek iskolakezdésééig (Az egyén, a család és a párkapcsolat fejlődésének jellemzői a párválasztástól a gyermek iskolakezdésééig)3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9422SZTK-CS-04A család életciklusai I. - Gyakorlat2Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9423SZTK-CS-05Szakmaspecifikus önismeret I.3Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9424SZTK-CS-06Szakmaspecifikus készségfejlesztés I.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9425SZTK-CS-07Bevezetés a rendszerszemléletbe és a rendszerszemléletű kommunikációba4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9426SZTK-CS-08Esetfeldolgozás I.5Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9427SZTK-CS-09Az esetleírás módszertana2Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9428SZTK-CS-19Bevezetés a párkonzultáció módszerébe4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9429SZTK-CS-20Családterápiás koncepciók és módszerek II.2Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9430SZTK-CS-21Speciális helyzetű családok konzultációja I.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9431SZTK-CS-22Szakmaspecifikus önismeret III.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9432SZTK-CS-23Szakmaspecifikus készségfejlesztés III.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9433SZTK-CS-24Szupervízió és esetfeldolgozás I.5Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9434SZTK-CS-25Szakdolgozati szeminárium I.5Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9435SZTK-CS-32Pszichopatológia 14Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9436SZTK-P-06Általános keresztény tanítás 1.A keresztyén hit lényege és alapvető hitigazságai (A keresztyén hit lényege és alapvető hitigazságai)3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
9437SZTK-p-10Bevezetés a pasztorálpszichológiába4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév őszi félév
9438SZTK-p-11-1A pasztorálpszichológia története 1.2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9439SZTK-p-14-1Szakmai gyakorlat 1. pasztorálpszichológia4Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9486SZTK-p-14-2Szakmai gyakorlat 2. pasztorálpszichológiaÉletvezetési tanácsadás (Életvezetési tanácsadás)4Horváth Kávai Árpád [1201800065]
Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Monos Mihály [1201600035]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév tavaszi félév
9440SZTK-p-14-3Szakmai gyakorlat 3. pasztorálpszichológia4Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9473SZTK-p-14-7Szakmai gyakorlat 7. pasztorálpszichológia3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
időszakos meghirdetés
9441SZTK-p-15Közösségteremtő kommunikációs rendszerek3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9442SZTK-p-17Krízislélektan 1.Stressz és kiégés (Stressz és kiégés)3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9443SZTK-p-21-1Közösségpszichológia 1.4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9444SZTK-p-21-3Közösségpszichológia 3.4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9445SZTK-p-23-1Személyiséglélektan 1.4Ungvári Brigitta [1201900182]
minden tanév őszi félév
9446SZTK-p-23-3Személyiséglélektan 3.A logoterápia és egzisztenciaanalízis elmélete (A logoterápia és egzisztenciaanalízis elmélete)4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9447SZTK-p-24-2Esetvezetés 2A logoterápia gyakorlata (A logoterápia gyakorlata)2Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9448SZTK-p-26Belső gyógyulás4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9449SZTK-p-27-1Bibliodráma 1Művészetterápia a lelkigondozásban (Művészetterápia a lelkigondozásban)4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9450SZTK-p-27-3Bibliodráma 3Művészetterápia a lelkigondozásban (Művészetterápia a lelkigondozásban)4Iványi Angelika [1202200202]
minden tanév őszi félév
9451SZV-Angol-k-1Angol nyelv kezdőknek 1.0Széles Diána Tünde [1202300321]
minden tanév őszi félév
9452SZV-Angol-szak-1Angol szakszöveg olvasás 1.3Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9453tv5Bevezetés a pasztorálpszichológiába3Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév őszi félév
9454VKEG-01Értékvezérelt vezetés4Dr. Tomka János [1202000001]
minden tanév őszi félév
9455VKEG-02Egyházi jogi alapismeretek3Gellén Márton [1202300250]
minden tanév őszi félév
9456VKEG-03Sáfárság alapelemei3Dr. Szalai Zsolt [1202100007]
minden tanév őszi félév
9457VKEG-04Tervezés és megvalósítás4Dr. Szalai Zsolt [1202100007]
minden tanév őszi félév
9458VKEG-05Beszámolókészítés és monitoring4Somogyi Melinda [1202300249]
minden tanév őszi félév
9459VKEG-06Konfliktuskezelés bibliai alapon3Dr. Tomka János [1202000001]
minden tanév őszi félév
9460VKEG-07Esettanulmányok I.3Dr. Szalai Zsolt [1202100007]
minden tanév őszi félév
9461VKEG-08Szakdolgozati szeminárium I.5Dr. Tomka János [1202000001]
minden tanév őszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2023-11-29, 48.hét© kodasoft 2001-2023