ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2022/2023. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
8879ba19-Dgm119. Dogmatika 1.Istenről szóló tan, kozmológia, antropológia, angelológia, démonológia (Istenről szóló tan, kozmológia, antropológia, angelológia, démonológia)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév őszi félév
9051ba19-Dgm219. Dogmatika 2.Krisztológia, szótériológia, ekkléziológia (Krisztológia, szótériológia, ekkléziológia)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév tavaszi félév
8880ba19-Dgm319. Dogmatika 3.Pneumatológia, eszkatológia (Pneumatológia, eszkatológia)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév őszi félév
8881ba-a-10Hitvalló keresztény identitásA Biblia története (A Biblia története)3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8882ba-a-1-aKutatásmódszertan3Ungvári Brigitta [1201900182]
minden tanév őszi félév
8883ba-a-3-aBevezetés a kommunikációba3Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
8884ba-a-41Testnevelés 10Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév minden félév
8885ba-a-43Testnevelés 30Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév minden félév
8886ba-a-7Bevezetés a pszichológiábaAlapozó tárgy (Alapozó tárgy)4Ungvári Brigitta [1201900182]
minden tanév őszi félév
8887ba-ahitat-01Áhítat 10Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8888ba-ahitat-03Áhítat 30Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8889ba-ahitat-05Áhítat 50Gracza Paul Michael [1199800002]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8890ba-L-11Csoportdinamika, stratégia alkotás, cselekvési terv2Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
8891ba-L-13Kreatív gyülekezetvezetés2Lettner Gábor [1201700052]
minden tanév őszi félév
8892ba-L-14Tanítványképzés3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
8893ba-L-2Lelkész szakmai gyakorlat 2.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
8894ba-L-4Lelkész szakmai gyakorlat 4.3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
8895ba-L-6Napjaink pünkösdi és karizmatikus tendenciái2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8896ba-L-7Lelkész írásmagyarázat1Kor 12-14, (1Kor 12-14,)2Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
9058ba-L-8Missio Dei3Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév tavaszi félév
8897ba-L-9A lelkipásztor munkája3Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
8901ba-p-k-10Közösségpszichológia 1.tudományos alapozó tárgy (tudományos alapozó tárgy)4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9038ba-p-k-5Szakmai gyakorlat 5. pasztorálpszichológia3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8902ba-p-k-6A pasztorálpszichológia története 1.2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8992ba-p-k-8Közösségteremtő kommunikációs rendszerek3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
8903ba-szem-1Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 1.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8904ba-szem-2Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 2.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8905ba-szem-3Teológiai és társadalmi aktualitások szemináriuma 3.3Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8912ba-t-1-aEtika3Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
8913bb-t-10Ószövetségi bevezetés és bibliaismeret 3.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8914bb-t-12Ószövetségi írásmagyarázat 2.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8915bb-t-1-aÓszövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9040bb-t-2-aÓszövetségi bevezetés és bibliaismeret 2.4Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
8916bb-t-3-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév őszi félév
9045bb-t-4-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 24Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév tavaszi félév
9042bb-t-5-aÓszövetségi írásmagyarázat 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
9066bb-t-5-aÓszövetségi írásmagyarázat 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
9041bb-t-6-aÚjszövetségi írásmagyarázat 1.Pál első levele a Korinthosziakhoz bevezetéstan és az 1 - 4 részek exegézise. Pál levele a Rómaiakhoz bevezetéstan és az 1. rész exegézise. (Pál első levele a Korinthosziakhoz bevezetéstan és az 1 - 4 részek exegézise. Pál levele a Rómaiakhoz bevezetéstan és az 1. rész exegézise.)3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév tavaszi félév
8917bb-t-7Szentírástudomány szigorlat0Ungvári Csaba [1200700026]
Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév minden félév
8918bb-t-8-aÚjszövetségi bevezetés és bibliaismeret 34Ungvári Csaba [1200700026]
minden tanév őszi félév
8919BC-01A coaching története3Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
8920BC-02Coaching a PCC markerek mentén4Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
8921BC-03ICF kompetenciák és etikai kódex3Csabai-Paska Erzsébet [1202000271]
minden tanév őszi félév
8922BC-04Team coaching I.3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8923BC-05Coaching különleges helyzetekben levő ügyfelekkel2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8924BC-06Megoldásfókuszú coaching és coachingfilozófiák3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8925BC-07Networking2Ungvári Péter Csaba [1201600063]
minden tanév őszi félév
8926BC-08Pszichodramatikus eszközök a coachingban3Szabó Gabriella [1202000370]
minden tanév őszi félév
8927BC-09Gestalt coaching3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8928BC-10Terápia és/vagy coaching: határesetek2Németh Zita [1202000372]
minden tanév őszi félév
8929bd-a-1Teológiai bevezetésA teológiai gondolkodás kereszt- és hosszmetszete (A teológiai gondolkodás kereszt- és hosszmetszete)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév őszi félév
9055bd-t-4-aApologetikaHitvédelem (Hitvédelem)4Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév tavaszi félév
8930bd-t-5Rendszeres teológiai szigorlat0Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév minden félév
8931be-t-1-aEgyetemes egyháztörténet 14Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév őszi félév
8932be-t-3-aMagyar egyháztörténet4Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév őszi félév
9003be-t-5Egyháztörténelem szigorlat0Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Ittzés Gábor Attila [1201900250]
minden tanév minden félév
8933bg-gorog-1Bibliai görög nyelv 14Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
8934bgtf-spec-szigorlatGolgota specializációs szigorlat0Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév minden félév
8935bgyv-spec-szigorlatGyermekvédelmi szigorlat0Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
Lajos Krisztina [1202100413]
Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév minden félév
8936bh-heber-1Bibliai héber nyelv 14Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9004bh-heber-3Bibliai héber nyelv 3.4Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
8940bh-heber-5Bibliai héber nyelv 5.4Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
9052bk-2-1Bibliai pneumatológia 1.2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév tavaszi félév
8937bk-2-2Bibliai pneumatológia 2.A Szentlélek személye és üdvtörténeti munkája Genezistől - Eschatonig (A Szentlélek személye és üdvtörténeti munkája Genezistől - Eschatonig)2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8941bl-spec-szigorlatLelkész szigorlat0Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév minden félév
8942bp-spec-szigorlatPasztorálpszichológia szigorlat0Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév minden félév
9043bp-t-1-cPoimenika4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév tavaszi félév
8943bp-t-3-aHomiletika 1.Praktikus homiletika (Praktikus homiletika)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
9005bp-t-5Lelkészi gyakorlat 1Gyülekezeti vagy intézményi terepgyakorlat (Gyülekezeti vagy intézményi terepgyakorlat)30Gracza Paul Michael [1199800002]
minden tanév őszi félév
9056bp-t-7Homiletika 2.Materiális homiletika (Materiális homiletika)4Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév tavaszi félév
8944COACH-SZAKI-001Coaching alapismeretek3Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
8945COACH-SZAKI-002Spirituális coaching2Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
8946COACH-SZAKI-003Önismeret és emberismeretKészségfejlesztő tárgy (Készségfejlesztő tárgy)2Bokros Balázs Márk [1202000464]
minden tanév őszi félév
8947COACH-SZAKI-004A coaching módszertana, eszköztáraA brief coaching módszertana, eszköztára (A brief coaching módszertana, eszköztára)3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8948COACH-SZAKI-005A coachingfolyamat4Schauermann Tamás [1202000246]
Csabai-Paska Erzsébet [1202000271]
minden tanév őszi félév
8949COACH-SZAKI-006Empátia, kérdezéstechnika, értelmezés2Bánki Lajos [1201700034]
minden tanév őszi félév
8950COACH-SZAKI-007Játszmák és ellenálláskezelés3Víziné Kubicsek Beáta [1202000136]
minden tanév őszi félév
8951COACH-SZAKI-008Coaching szemléletű vezetés3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8952COACH-SZAKI-009Stresszkezelés, konfliktuskezelésKészségfejlesztő tárgy (Készségfejlesztő tárgy)2Papszt Miklós [1201700043]
minden tanév őszi félév
8953COACH-SZAKI-010A coaching etikája és ICF-kompetenciák2Csabai-Paska Erzsébet [1202000271]
minden tanév őszi félév
9060COACH-SZAKI-025Csoportos döntéshozatal4Bánki Lajos [1201700034]
Dr. Tomka János [1202000001]
minden tanév tavaszi félév
8954COACH-SZAKI-027Coaching szeminárium és konferencia0Izsák Norbert [1200700023]
minden tanév őszi félév
9061COACH-VEZ-SZAKI-015Vezetői öngondoskodás és hitélet/spiritualitás2Bánki Lajos [1201700034]
minden tanév tavaszi félév
9062COACH-VEZ-SZAKI-016Érzelmi intelligencia - az érzelmek helyes kezelése magunkban és csapatunkban3Bánki Lajos [1201700034]
minden tanév tavaszi félév
9006GKS-04Egyéni bibliatanulmányozási módszerek 1.3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9007GKS-05Egyéni bibliatanulmányozási módszerek 2.3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8955GKS-07Keresztény közösségépítés teológiája (teológiai gyakorlata) 2..3Dr. Baji Péter [1201900276]
minden tanév őszi félév
8956GKS-08Keresztény közösségépítés teológiája (teológiai gyakorlata) 3.3Dr. Baji Péter [1201900276]
minden tanév őszi félév
8957GKS-10A Golgota-mozgalom története és jellegzetességeiA Golgota Keresztény Gyülekezet mozgalmának korai fejlődése (A Golgota Keresztény Gyülekezet mozgalmának korai fejlődése)3Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
8958GYVT-SZAKI-01A gyermekvédelem jogi alapjai I.4Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
8959GYVT-SZAKI-02Bevezetés a gyermekvédelembe4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
8960GYVT-SZAKI-03Gyermekvédelem szociológiája4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
8961GYVT-SZAKI-04Deviancia és szenvedélybetegségek2Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
8962GYVT-SZAKI-05Esetelemző szeminárium I.2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8963GYVT-SZAKI-06Pszichopatológia I.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
8964GYVT-SZAKI-08Segítő kapcsolatok pszichológiája és gyakorlata2Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8965GYVT-SZAKI-09Sajátos élethelyzetű családok4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
8966GYVT-SZAKI-10Személyiség és családpszichológiaSzemélyiségfejlődés a család és a kultúra rendszerében (Személyiségfejlődés a család és a kultúra rendszerében)4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
8967GYVT-SZAKI-11Személyiségfejlesztő tréning I.2Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9047GYVT-SZAKI-13Esetelemző szeminárium II.3Lajos Krisztina [1202100413]
Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév tavaszi félév
9057GYVT-SZAKI-16Megoldásközpontú coaching gyerekekkel, kamaszokkal3Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév tavaszi félév
9046GYVT-SZAKI-21Személyiségfejlesztő tréning II.2Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév tavaszi félév
9039GYVT-SZAKI-22Mediáció 1.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév tavaszi félév
8968GYVT-SZAKI-23Esetelemző szeminárium III.3Lajos Krisztina [1202100413]
minden tanév őszi félév
8969GYVT-SZAKI-24Intézménylátogatási gyakorlat II.3Szabó Gabriella [1201900037]
minden tanév őszi félév
8970GYVT-SZAKI-25Intézménylátogatási gyakorlat III. (Nevelőszülői ellátás)3Szabó Gabriella [1201900037]
minden tanév őszi félév
8971GYVT-SZAKI-26A tanácsadás gyakorlata4Göntér Mónika [1201500066]
minden tanév őszi félév
8972GYVT-SZAKI-27Nevelőszülői ellátás4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
8973GYVT-SZAKI-28Gyermekotthoni ellátás4Dr. Kátainé Lusztig Ilona [1201800039]
minden tanév őszi félév
8974GYVT-SZAKI-29Mediáció 2.4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9008GYVT-SZAKI-42Személyiség és családpszichológia II.2Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
8975MA-A-01Bevezetés az apologetikába3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8976MA-A-02Bibliai apologetika3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8977MA-A-03Teológiai apologetika3Ármay-Szabó Ádám [1202200184]
Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8978MA-A-04Istenérvek3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8979MA-A-05Keresztény hátterű szekták3Ármay-Szabó Ádám [1202200184]
Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8980MA-A-06Posztbiblikus judaizmus3Kiss András [1201500065]
minden tanév őszi félév
8981MA-A-07Iszlám3Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
9037MA-SZAKDOLG-01Szakdolgozati szeminárium I.5Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8982MA-SZEM-01Szeminárium 1.0Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8983MA-T-02Dogmatika 1.2Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
8984MA-T-04Posztmodern Apologetika2Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
8985MA-T-06Lelki vezetés2Seidel Alex [1202000376]
minden tanév őszi félév
9009MA-T-08Homiletika speciális2Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
Rémán Dániel [1200600034]
minden tanév őszi félév
8986MA-T-10Ébredéstörténet2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
8987MA-T-1220. századi lelkigondozástörténet2Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
8988MA-T-B-Ó-01Ószövetségi bibliai teológia 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
8989MA-T-B-Ó-03Ószövetségi exegézis 1.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév őszi félév
9063MA-T-B-Ó-04Ószövetségi exegézis 2.3Czövek Tamás [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
8990MA-T-B-Ú-01Újszövetségi bibliai teológia 1.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
9065MA-T-B-Ú-02Újszövetségi bibliai teológia 2.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév tavaszi félév
8991MA-T-B-Ú-03Újszövetségi exegézis 1.3Imriné Erdei Ildikó [1201600084]
minden tanév őszi félév
8993MA-T-TE-03Kommunikációs elméletek2Sitku Tibor [1201500064]
minden tanév őszi félév
9010MA-T-TE-05Keresztény gondolkodás rövid története2Szalai András [1202100029]
minden tanév őszi félév
8994SZABADON-01Kapcsolatra teremtve 1.Házassággondozás- Kapcsolatra teremtve (Házassággondozás- Kapcsolatra teremtve)3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
8995SZABADON-07Romológia és keresztény misszió3Szentesi Zoltán János [1201800041]
minden tanév őszi félév
9011SZTK-CS-01A család kultúrtörténeti funkciója és szociális pozíciója2Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9012SZTK-CS-02Családkonzulensi alapismeretek és módszerek I.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9013SZTK-CS-03A család életciklusai I.Az egyén, a család és a párkapcsolat fejlődésének jellemzői a párválasztástól a gyermek iskolakezdésééig (Az egyén, a család és a párkapcsolat fejlődésének jellemzői a párválasztástól a gyermek iskolakezdésééig)3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9014SZTK-CS-04A család életciklusai I. - Gyakorlat2Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9015SZTK-CS-05Szakmaspecifikus önismeret I.3Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9016SZTK-CS-06Szakmaspecifikus készségfejlesztés I.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9017SZTK-CS-07Bevezetés a rendszerszemléletbe és a rendszerszemléletű kommunikációba4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9018SZTK-CS-08Esetfeldolgozás I.5Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9019SZTK-CS-09Az esetleírás módszertana2Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9020SZTK-CS-19Bevezetés a párkonzultáció módszerébe4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9021SZTK-CS-20Családterápiás koncepciók és módszerek II.2Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9022SZTK-CS-21Speciális helyzetű családok konzultációja I.3Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9023SZTK-CS-22Szakmaspecifikus önismeret III.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9024SZTK-CS-23Szakmaspecifikus készségfejlesztés III.4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9025SZTK-CS-24Szupervízió és esetfeldolgozás I.5Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
Hézser Gábor [1202100412]
minden tanév őszi félév
9026SZTK-CS-25Szakdolgozati szeminárium I.5Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9027SZTK-CS-32Pszichopatológia 14Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9049SZTK-P-06Általános keresztény tanítás 1.A keresztyén hit lényege és alapvető hitigazságai (A keresztyén hit lényege és alapvető hitigazságai)3Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév őszi félév
8997SZTK-P-06-3Általános keresztény tanítás 3.A keresztény hit lényege és alapvető tanításai 3. (A keresztény hit lényege és alapvető tanításai 3.)3Rozgonyi Miklós Botond [1200800133]
minden tanév őszi félév
8998SZTK-p-10Bevezetés a pasztorálpszichológiába4Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév őszi félév
8999SZTK-p-11-1A pasztorálpszichológia története 1.2Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév őszi félév
9000SZTK-p-14-1Szakmai gyakorlat 1. pasztorálpszichológia4Monos Mihály [1201600035]
Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9054SZTK-p-14-2Szakmai gyakorlat 2. pasztorálpszichológiaÉletvezetési tanácsadás (Életvezetési tanácsadás)4Horváth Kávai Árpád [1201800065]
Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Monos Mihály [1201600035]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
minden tanév tavaszi félév
9001SZTK-p-14-3Szakmai gyakorlat 3. pasztorálpszichológia4Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
Monos Mihály [1201600035]
Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
minden tanév őszi félév
9064SZTK-p-14-4Szakmai gyakorlat 4. pasztorálpszichológia4Bozóné Csernus Emőke [1201600083]
Monos Mihály [1201600035]
Horváth Kávai Árpád [1201800065]
Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév tavaszi félév
9002SZTK-p-15Közösségteremtő kommunikációs rendszerek3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9028SZTK-p-17Krízislélektan 1.Stressz és kiégés (Stressz és kiégés)3Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9029SZTK-p-21-1Közösségpszichológia 1.4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9030SZTK-p-21-3Közösségpszichológia 3.4Hézser Gábor [1202100412]
Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév őszi félév
9031SZTK-p-23-1Személyiséglélektan 1.4Rudolfné Riesz Mária Ilona [1201100028]
minden tanév őszi félév
9032SZTK-p-23-3Személyiséglélektan 3.A logoterápia és egzisztenciaanalízis elmélete (A logoterápia és egzisztenciaanalízis elmélete)4Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9033SZTK-p-24-2Esetvezetés 2A logoterápia gyakorlata (A logoterápia gyakorlata)2Farkas Júlia [1201600034]
minden tanév őszi félév
9034SZTK-p-26Belső gyógyulás4Dr. Együdné Kéki Piroska [1201100030]
minden tanév őszi félév
9035SZTK-p-27-1Bibliodráma 1Művészetterápia a lelkigondozásban (Művészetterápia a lelkigondozásban)4Nyulászi Eszter [1201600085]
minden tanév őszi félév
9036SZTK-p-27-3Bibliodráma 3Művészetterápia a lelkigondozásban (Művészetterápia a lelkigondozásban)4Medvegy-Andelic Marija [1201300054]
minden tanév őszi félév
8938tv5Bevezetés a pasztorálpszichológiába3Dr. Krasznay Mónika [1201600078]
minden tanév őszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2022-12-09, 49.hét© kodasoft 2001-2022